Các Lệnh Cơ Bản Lập Trình PLC Siemens S7200/300 (P.4 - Bộ Đếm Counter )

Bên cạnh các lệnh cơ bản trong lập trình PLC như: lệnh logic, các tiếp điểm đặc biệt, bộ định thời gian Timer,..
Bộ CPU của tất cả các PLC còn có một bộ cực kỳ quan trọng: Bộ đếm Counter. 
1. Bộ đếm số sườn lên Counter up (CTU):
Bộ đếm cạnh lên CTU
 Trong CTU ta dùng xung kích vào chân CU. Và nó sẽ đếm khi có xung lên vào ngõ CU. 
Khi muốn Reset ta thêm một tiếp điểm vào chân R. Nếu tác động chân R lên 1 thì bộ đếm Counter Reset các tiếp điểm Counter sẽ trở về trạng thái ban đầu (tức các tiếp điểm hở sẽ trở về hở và đóng sẽ về đóng).
Giá trị đếm của bộ đếm được gán vào chân PV.
Khí giá trị đếm vào chân CU lên bằng (hoặc cao hơn) giá trị đã gán ở chân PV. Các tiếp điểm của bộ Counter sẽ tác động. 
Toán hạng cho bộ đếm C (Cxxx): C0 ->C47, C80 -> C127.
Ví dụ: 
Ví dụ dùng bộ đếm cạnh lên CTU
Phân tích mạch:
Trong ví dụ này ta dùng Counter C0 loại Counter CTU (loại đếm lên khi có sườn lên). Khi chân đếm CU là I0.3 có xung kích lên 1, giá trị sẽ được Counter C0 đếm lên 1. Sau đó khi I0.3 lại đếm lên 1 nữa, giá trị sẽ được Counter C0 đếm lên 1 nữa. Vậy giá trị C0 đang lưu trữ là 2. Tiếp tục cho đến khi giá trị C0 là đã đếm đủ 10. Bằng chân PV.
Thì các tiếp điểm của C0 hoặt động. Tức network 2: C0 thường hở đóng lại và cung cấp nguồn cho Q0.1. Còn ở network 3: C0 thường đóng mở ra làm mất nguồn Q0.0. 
Khi muốn Reset Counter C0. Ta kích vào chân I0.4. Khi đó các tiếp điểm của C0 tại network 2 và 3 sẽ trở về trạng thái ban đầu. Tức làm cho Q0.1 tắt nguồn và Q0.0 có nguồn.
2. Bộ đếm sườn lên xuống Counter Up Down (CTUD):
Bộ đếm cạnh lên xuống CTUD
CTUD đếm lên theo số sườn lên của chân CU và đếm xuống theo số sườn lên của chân CD.
Khi muốn Reset ta thêm một tiếp điểm vào chân R. Nếu tác động chân R lên 1 thì bộ đếm Counter Reset các tiếp điểm Counter sẽ trở về trạng thái ban đầu (tức các tiếp điểm hở sẽ trở về hở và đóng sẽ về đóng).
Giá trị đếm của bộ đếm được gán vào chân PV.
Khí giá trị đếm vào chân CU lên bằng (hoặc cao hơn) giá trị đã gán ở chân PV. Các tiếp điểm của bộ Counter sẽ tác động. 
Toán hạng cho bộ đếm CTUD (Cxxx): C48 ->C79
Ví dụ:
Ví dụ dùng bộ đếm lên xuống CTUD
Phân tích mạch:
Trong ví dụ này ta dùng Counter C48 loại Counter CTUD (loại đếm lên khi có sườn lên ở CU và xuống khi có sườn lên ở CD). Khi chân đếm CU là I0.3 có xung kích lên 1, giá trị sẽ được Counter C48 đếm lên 1. Sau đó khi I0.3 lại đếm lên 1 nữa, giá trị sẽ được Counter C48 đếm lên 1 nữa. Vậy giá trị C0 đang lưu trữ là 2. Nhưng khi chân I0.4 có điện lên 1 thì CD sẽ tiếp nhận và hạ mức lưu trữ trong C48 xuống 1. Vậy giá trị lưu trữ của C48 chỉ còn 1.Tiếp tục cho đến khi giá trị C0 là đã đếm đủ 10. Bằng chân PV.
Thì các tiếp điểm của C0 hoạt động. Tức ngỏ thường đóng của C48 sẽ mở và ngỏ thường mở của C48 sẽ đóng lại.
Khi muốn Reset Counter C48. Ta kích vào chân I0.5. Khi đó các tiếp điểm của C48 sẽ trở về trạng thái ban đầu.
..................
Writer by: lamphan
Read more: plclati.com

Previous
Next Post »