Các Lệnh Cơ Bản Lập Trình PLC Siemens S7 200/300 (P 2 - Tiếp điểm đặc biệt)

Trong PLC Siemens S7 ngoài các tiếp điểm logic vào và ra (in, out), còn có các tiếp điểm đặc biệt. Nó là các tiếp điểm nằm trong bộ nhớ máy chúng ta thường gọi nó là các tiếp điểm đặc biệt.
1. Tiếp điểm luôn đóng SM0.0:
Là tiếp điểm luôn đóng dùng để cung cấp nguồn liên tục.

Lệnh tiếp điểm luôn đóng SM0.
Với mạch trên Q0.0 luôn có điện vì SM0.0 là tiếp điểm luôn đóng.
2. Tiếp điểm phát một xung đầu tiên SM0.1:
Là tiếp điểm phát một xung khi PLC bật on và chuyển chế độ từ Stop sang Run


Lệnh phát một xung đầu tiên SM0.1
Khi PLC được chuyển từ chế độ Stop sang Run ta thấy Q0.1 được set lên on.
Ví dụ:

Mạch sử dụng tiếp điểm phát xung lên đầu tiên SM0.1
Với mạch trên khi bật run PLC ta sẽ thấy SM0.1 tác động lên on và làm cho Q0.1 set. Khi nào tác động I0.2 thì Q0.1 mới reset.
3. Tiếp điểm tạo xung liên tục SM0.4, chu kỳ 60 giây:


Lệnh tiếp điểm tạo xung liên tục SM0.
Tiếp điểm này tạo xung liên tục trong chu kỳ 60 giây. Trong 30 giây đầu ở mức thấp, 30 giây sau ở mức cao.
4. Tiếp điểm tạo xung liên tục SM0.5, chu kỳ 1 giây:


Lệnh tiếp điểm tạo xung liên tục SM0.5
Tiếp điểm này tạo xung liên tục trong chu kỳ 1 giây. Trong 0.5 giây đầu ở mức thấp, 0.5 giây sau ở mức cao.
Bài tập:
1. Điều khiểm đèn sáng tắt với chu kỳ tự động liên tục là 1 giây.
2. Nhấn nút On lần đầu - đèn A sáng, thả ra B sáng. nhấn nút On lần 2 - đèn C sáng, thả ra D sáng.
Nhấn nút Off cả 4 đèn cùng tắt.
Previous
Next Post »