Các Lệnh Cơ Bản Lập Trình PLC Seimens S7 200/300 (P.3 - Timer)

Thế mạnh nhất của PLC Seimens nói riêng và tất cả các PLC của tất cả các hãng. Bộ định thời gian - Timer và Bộ đếm - Counter và Các lệnh so sánh - Compare là cực kỳ quan trọng trong lập trình PLC. Khi đã sử dụng được các lệnh và hiểu cấu trúc cơ bản của PLC Seimens. Chúng ta có thể áp dụng một cách dễ dàng vào các dòng PLC của các hãng khác như: Allen-Bradley, Mitsubishi Electric, General Electric, Omron, Honeywell.... 
I. Bộ định thời gian Timer: 
Timer có địa chỉ từ T0 đến T255, được dùng thường xuyên trong các chương trình điều khiển, lập trình PLC. Và có 3 loại cơ bản sau:
- Đóng mạch chậm - TON (On-delay timer).
- Đóng mạch chậm có nhớ - TONR (Retentive On-delay timer).
- Mở mạch chậm - TOF (Off-delay timer).
Khi sử dụng một Timer chúng ta cần quan tâm một số vấn đề sau đây:
- Loại Timer: on, off, onr.
- Thời gian delay của Timer: 1ms, 10ms, 100ms.
- Và các thông số khi đưa Timer ra sử dụng, cài đặt.
1. Timer đóng chậm TON. 
Ta dùng các Timer on khi muốn trì hoản một khoảng thời gian rồi sau đó mới tác động. 
Timer on
Bộ Timer On sẽ hoạt động khi ngõ vào In được tác động lên 1. Sau một thời gian (mình cài vào ở chân PT). TON sẽ tác động và khi đó ra sẽ dùng các ngõ logic của TON để điều khiển các nhánh.
Muốn dừng Timer ta dùng lệnh reset (R) hoặc ngắt nguồn vào IN của Timer.

Có 129 Timer on/off trong PLC S7 200. Như bảng sau:

Bảng chi tiết Timer on hoặc off của S7 200
Chú ý: Vì Timer sử dụng địa chỉ cho TON và TOF chung với nhau nên ta nên cẩn thận khi đặt tên cho các timer khi dùng. Ví dụ như nếu đã đặt tên cho Ton là T37 thì nếu muốn dùng Tof phải đặt khác T37. 
Ví dụ: Ta dùng Timer để trì hoản thời gian đóng và mở động cơ.
Dùng Ton - T37 đóng ngắt động cơ.
Trong ví trên ta thấy dùng công tắc I0.2 đưa vào ngõ IN của Timer. Nên khi tác động vào công tắc I0.2 thì timer T37 tác động. Ở đây ta dùng timer TON T37 tra bảng trên - T37 là timer 100ms, ngõ PT của Timer ta dùng cài +100. Vậy đổi ra ta sẽ được 10s sau timer T37 sẽ tác động. Và khi đó sẽ đóng Q0.3 (network 2) và mở Q0.4 (network 3).
Nếu muốn Timer hết tác dụng ta tắt công tắc I0.2.

Previous
Next Post »