Lập trình kiểm soát số xe vào ra cho Garage dùng PLC S7 200 Siemens

Để ôn tập cách dùng lệnh Counter trong PLC S7 200/300 (bài này tương tự áp dụng cho các PLC của các hãng khác). Chúng ta làm một ví dụ minh họa thực tế. Viết chương trình lập trình kiểm soát số xe ra vào cho một garage xe tự động nhận xe. 
Một garage có 20 chổ đậu xe. Ở cổng vào có 2 đèn: đèn xanh báo bãi vẫn còn chổ trống, đèn đỏ báo hết chổ. Đường vào và ra chỉ cho phép một xe chạy cho 1 lần.
Sơ đồ bản vẽ chi tiết mặt bằng Garage xe: 
Garage ngầm có một cổng - Sơ đồ dây PLC
Bài giải:
Phân tích thiết bị vào ra
Thiết bị
Ngõ PLC
Mô tả
Ghi chú
S1
I0.0
Cảm biến phát hiện xe vào

S2
I0.1
Cảm biến phát hiện xe ra

Đèn đỏ
Q0.0
Báo bải xe đã đầy – không còn nhận xe

Đèn xanh
Q0.1
Báo bải xe còn trống - còn nhận xe.

Trong bài tập này ta đặt trường hợp cả 2 ngỏ vào và ra đều dùng chung một lối. Vậy phân tích các cơ cấu của 2 Sensor S1 và S2. Ta có biểu đồ sau:
Sơ đồ nhận biết xe vào ra do các Sensor nhận tín hiệu có được
 Thuật toán ta cần làm như sau: 
- Khi xe vào: S1 đang ở mức 1 và S2 lấy tín hiệu lên 1.
- Khi xe ra: S2 đang ở mức 2 và S1 lấy tín hiệu lên 1.
Chương trình lập trình PLC S7 - Leader - Garage xe ngầm
Giải thích mạch:
-    Network 1: Khai báo cho Counter.
Ta dùng bộ đến C1 (Trong PLC S7200 có đến 256 Counter – quy ước từ C0 – C255). Ta dùng cài đặt ngỏ đếm lên C up là xe vào. Khi có xe vào S1- I0.0 nhận tín hiệu và lên 1, sau đó S2 - I0.1 nhận tín hiệu (ở đây ta lấy cạnh lên “P” của S2). Khi đó C1 sẻ đếm lên đã có 1 xe vào. Ngược lại ta cài C Down là khi có xe ra. Khi đó S2 sẻ nhận tín hiệu trước và lên 1, sau đó S1 nhận tín hiệu và báo có 1 xe ra cho C1 đếm xuống 1.
Ở chân PV – ta gán giá trị +20. Khi đếm đủ C1 sẻ tác động và tác động lên các network sau.
-    Network 2: Khai báo cho đèn xanh.
Khi C1 chưa đếm đủ - Ngỏ thường đóng C1 vẫn đóng và Q0.1 sáng đèn báo garage còn chổ.
-    Network 3: Khai báo cho đèn đỏ.
Khi C1 đã đếm đủ 20 – C1 tác động và làm ngỏ thường đóng C1 mở đèn xanh tắc. Ngỏ thường mở C1 đóng đèn đỏ sáng. Báo rằng garage đã đầy.
-    Khi đã đầy. Nếu có xe ra khi đó C1 lại hạ giá trị xuống. Lúc này C1 lại tự động nhận thấy chưa đủ 20 như ngỏ PV nên tắt tác động C1. Ngỏ thường đóng lại đóng, thường mở lại mở.
-    Chân Reset – đưa vào ngỏ SM0.1 – C1 sẻ reset khi PLC chuyển từ trạng thái stop sang run. Tức garage chỉ reset thông tin khi số xe hiện còn khi chúng ta reset hoặc bật tắc PLC.

Writer: Việt Power

 Reference a book: S7 200 - Châu Chí Đức
Read more: http://vietpowertech.com/
Previous
Next Post »