Điều Khiển Tuận Tự 4 Động Cơ - Sử dụng PLC S7 200

Xin gửi bài hướng dẫn các bạn cách dùng phần mềm Step 7. Viết lập trình điều khiển tuần tự 4 động cơ dùng Plc Siemens S7 200, CPU 214.
Khi muốn lập trình một hệ thống chúng ta cần có một cái nhìn thật tổng quan. Để tiện lợi cho việc phát triển kỹ năng và phong cách thiết kế trong tương lai. Chúng ta cần phân tích và đưa dữ liệu ra một cách khao học nhất:
B1. Vẽ sơ đồ mạch động lực.
B2. Sơ đồ mạch điều khiển tiếp điểm.
B3. Xác định các ngỏ vào ra trên PLC và thực tế.
B4. Viết chương trình trên Step7 và load xuống PLC.

Bài này nhằm giúp các bạn ôn phần lệnh Timer On, lệnh Set, Reset.

Yêu cầu bài toán với lập trình PLC Siemens:
Hệ thống dây chuyền hoạt động tuần tự như sau: Khi nhấn nút Start (Khởi động), động cơ M1 (Đc phụ) khởi động trước. Sau 5 phút, động cơ M1 dừng lại và động cơ M2 (Đc chính) bắt đầu khởi động).
Sau khi M1 khởi động được 2 phút, động cơ M3 (Bơm nhớt) khởi động và bơm nhớt trong vòng 30s.
Khi bấm nút Stop (ngừng) động cơ M2 ngừng lại và động cơ M4 hoạt động 1 phút sau và ngừng.
Một cảm biến theo dõi từ vỏ các bơm báo sự cố cho toàn hệ thống.
Khi bất kỳ một động cơ nào bị sự cố thì hệ thống cũng đều ngừng hoạt động và còi báo động hụ báo. Nhấn nút Reset để hệ thống ngưng.
B1. Mạch động lực:
B2. Mạch điều khiển tiếp điểm:
B3. Khai báo ngỏ vào ra cho PLC và thiết bị thực tế:
Input Tên thiết bị vào - Output Tên thiết bị ngõ ra
I0.0 Nút Start – Khởi động - Q0.1 Đk M1- đề
I0.1 Nút Stop – Dừng - Q0.2 Đk M2 – Máy chính
I0.2 Cảm biến - Báo lỗi - Q0.3 Đk M3 – Bơm nhớt
I0.3 Reset hệ thống báo động - Q0.4 Đk M4 – Máy hãm
- Q0.5 Đk còi báo động
B4. Viết chương trình lập trình trên Step 7:
Chương trình viết chi tiết trên Step 7.
- Khởi động chương trình Step 7:
 a. Từ thanh công cụ Start: Nhấn vào Start
windown - All program - Simatic - Step 7 MicroWin - Step 7 MicroWin.
 b. Khởi động từ Destop:
- Vào mở lập trình tại cửa sổ chương trình mới - tạo project mới:
 Project - New (Ctr + N)
- Chọn CPU cho PLC:
PLC - Type - vào bảng sau
- Viết chương trình vào Step7.
Khi nhấn nút Start (I0.0) PLC sẻ Set bit nhớ M0.0 lên 1.
Khi đó lấy tính hiệu từ M0.0 ra để điều khiển hoạt động các động cơ.
M0.0 thưởng hở sẻ đóng và khích Sét động cơ M1 (Q0.1). Đồng thời cho Timer T37 và T38 đếm. Ở đây ta cài đặt cho T37 giá trị 5 phút, và T38 giá trị 2 phút.

Sau 2 phút T38 tác động, thưởng hở T38 đóng lại và Set cho động cơ bơm nhớt (Q0.3) hoạt động. Đồng thời ta cho ngỏ vào Timer T39 và cài đặt thời gian relay là 30 giây.
Sau 5 phút T37 tác động và Set cho động cơ chính (Q0.2) hoạt động. Đồng thời, reset động cơ đề.
Sau thời gian 30 giây, T39 tác động và Reset động cơ bơm nhớt.
Khi cảm biến sự cố (I0.2) báo.
Hệ thống sẻ tự động dùng lại. Tất cả các Bit nhớ được reset.
Nhưng lại Set cho còi báo động hú (Q0.5)
Nhấn nút Reset (I0.3) còi báo động tắt.
Nhấn Stop (I0.1) dừng động cơ chính và khởi động động cơ hãm (Q0.4).
Khi động cơ hãm được khởi động - đồng thời tác động cho Timer T40. Cài đặt 60 giây.
Sau thời gian 60 giây. T40 tác động và thường hở đóng lại. Khi đó Reset về 0 bít nhớ M0.0. Dừng hẳn chương trình.
 - Download chương trình xuống PLC thực hoặc phần mềm mô phỏng:
 Nhấn vào nút Download và tải chương trình. Sau đó kiểm tra và chỉnh lại theo đúng yêu cầu.
- Lưu kết quả:
Project - Save all (Ctr +S)

Để nhanh chống nắm bắt quá trình lập trình và nâng cao kỹ năng. Các bạn nên tìm, suy nghĩ ra nhiều bài tập và tự tập trung suy luận trong lập trình.Việt Power
Nếu có nhu cầu Copy lại yêu cầu liên hệ trước hoặc ghi nguồn gốc bài viết.
Previous
Next Post »